Betekenis \’holistisch\’

Het idee van holisme is niet nieuw. Het ligt aan de basis van verschillende filosofische opvattingen in de evolutie van het menselijk denken. De term holisme komt van het Griekse holos, wat alles betekent.

Holistisch betekenis: geheel

Een manier om de wereld te zien en te begrijpen

Holistiek is geen wetenschap of filosofie. Het is geen religie of een mystieke discipline. Het is ook geen wetenschappelijk paradigma. Het is slechts een wereldbeeld dat zich verzet tegen de dualistische, gefragmenteerde en mechanistische visie die de mens in deze eeuwen van technologische beschaving heeft ontdaan van zijn eenheid en het rationalisme heeft verergerd.

Holistisch is in feite een houding tegenover de werkelijkheid, een manier om de wereld te zien en te begrijpen, een ruimte waar een dynamische uitwisseling tussen Wetenschap, Filosofische Kunst en de Spirituele Tradities is toegestaan, en het is precies deze uitwisseling die wordt voorgesteld als een van de meest creatieve manieren om de uitdagingen van deze eeuw het hoofd te bieden.

Holistisch en kennis

Een van de belangrijkste aspecten van de holistische benadering is dat de concepten ervan, omdat ze een manier zijn om de realiteit onder ogen te zien, kunnen worden toegepast op de meest uiteenlopende kennisgebieden.

Door onze kijk op de wereld te veranderen, beginnen we nieuwe mogelijkheden te zien, die voorheen onmogelijk te visualiseren waren. We kijken op een andere manier naar gezondheid en ziekte, het genezingsproces en de dood. We bereiken een beter begrip van wat er gebeurt tijdens het onderwijsproces en welke strategieën het meest geschikt zijn om een betere prestatie van onze scholen te verkrijgen door creatiever gebruik te maken van de oneindige mogelijkheden van ons brein.

We ontwaken voor nieuwe benaderingen in de psychologie die de grenzen van het personeel extrapoleren en ons onderdompelen in niveaus die trans-persoonlijk worden genoemd, en we realiseren ons het existentiële en therapeutische belang van verruimde bewustzijnstoestanden.

En tenslotte, als het holistische bewustzijn eenmaal is gewekt, ontdekken we dat kunst respect voor het leven, gevoeligheid en schoonheid moet stimuleren, en zichzelf moet verzekeren als een bewuste manier om nieuwe visioenen aan te nemen, als een goddelijk element van de mens naar het licht toe.

Geef een reactie